Manažerská akademie

SOFT SKILL

Co je to SOFT SKILLS training?

V překladu „jemné či měkké dovednosti“ je schopnost jedince v oblasti jeho chování a jednání s lidmi. V současnosti je na zaměstnance kladen velký důraz na neustálé osobní i profesní vzdělávání v oblasti soft i hard skills. Do soft skills řadíme např. komunikační dovednosti, řešení konfliktů, vyjednávání, tvůrčí řešení, týmovou práci apod. V našich kurzech využíváme pro rozvoj těchto dovedností metody koučinku a mentoringu. Jsme praktici a posuneme Vás dále!

Soft skills kurz určen pro:

• manažery, mistry a vybrané pracovníky

Cíl:

• rozvoj kompetencí a rolí manažera
• posílení znalostí pracovněprávních předpisů
• zefektivnění vedení a řízení týmu / jednotlivců
• posílení komunikace na pracovišti
• rozvoj zaměstnanců, předávání rozvojové zpětné vazby

Navrhované tréninky v rámci manažerské akademie:

AAnalýza vzdělávacích potřeb – vstupní
workshop, pohovor s účastníky akademie
TR1Vedení týmu / jednotlivců – I. část
TR2Komunikace v manažerské praxi
TR3Prezentační dovednosti, vedení porad,
předávání informací
TR4Koučink nebo Mentoring?
TR5Vedení týmu / jednotlivců – II. část
TR6Projektové řízení
TR7Pracovněprávní prostředí a předpisy
TR8NLP – jako efektivní nástroj řízení
TR8Seberozvoj
KMKřížový mentorink – praxe

Křížový mentorink® - praxe:

Metoda mentoringu určená k rozvoji pracovníka. Realizace vzdělávání může probíhat dle zobrazeného návrhu. Po absolvování teoretické části projektu by měl vedoucí pracovník formou Křížového mentorinku aplikovat nové poznatky a nastavené procesy. Vyzkoušet si je za účasti mentora v praxi (který účastníka stínuje) na poradách, osobních pohovorech, běžné komunikaci a následně je začít samostatně aplikovat. Je zásadní této fázi věnovat dostatečnou pozornost. V opačném případě hrozí, že vedoucí nově nastavený model
vůbec nepřijme, nebo se v krátké době vrátí k původním stereotypům.

V ideálním případě, kdy si díky křížovému mentoringu ověří funkčnost a vyšší efektivitu nového procesu u tohoto již zůstává a aplikuje jej dále.

Kontakty

trenium s.r.o.

Ing. Jan Bílý – jednatel
Adresa: Sokolská třída 1263/24, Ostrava 702 00
E-mail: bily@trenium.cz

IČ: 08020124