Křížový mentorink®

Metoda Křížový mentorink vznikla na základě dlouhodobých zkušeností z oblasti vzdělávání dospělých a firemních kurzů, kdy tým autorů metodu Křížového mentorinku vyvíjel a průběžně testoval v praxi u typově různých organizací. Na základě dílčích výsledků při ověřování byla tato unikátní metoda mentoringu dále zdokonalována.

Metoda Křížového mentorinku přenáší velkou část vzdělávání přímo do klientovy každodenní praxe, kde je mentor účasten např. na jeho schůzkách, obchodních jednáních, poradách a jiných pracovních aktivitách. Okamžitě poskytuje účastníkovi rozvojovou zpětnou vazbu, doporučení a společně hledání cesty, jak práci zlepšit a zefektivnit. Účastník má ihned příležitost aplikovat poznatky do praxe a ověřit si funkčnost nového postupu. Toto vede k jeho okamžité motivaci změnit dosavadní neefektivní postupy či metody. Zároveň vnímá mentora jako člověka, který otevírá nové možnosti a pohledy, podporuje odbornost a významnou podporu pro rozvoj profesionality daného zaměstnance.

Koncept zohledňuje skutečnost, že na dosažení cílů individuálního nebo skupinového mentoringu působí současně více faktorů různého druhu, a že využitím jejich kombinovaného působení je možné dosáhnout výsledného synergického efektu. Koncept KM ve svém cílovém efektu sleduje nastavení kolegiální podpory mezi zaměstnanci na základě sdílení znalostí, zkušeností a společné práce pod vedením externího mentora nebo týmu externích mentorů, včetně podpory interní komunikace mezi manažery a zaměstnanci.

Klienti na křížovém mentoringu oceňují hlavně jeho individualizaci, reálnou podporu rozvoje jejich profesních dovedností, probíhající v jejich přirozeném pracovním prostředí a možnost vést reflektivní a evaluační rozhovory o jejich vlastní práci, pracovních návycích a osobním profesním rozvoji.

Kontakty

trenium s.r.o.

Ing. Jan Bílý – jednatel
Adresa: Sokolská třída 1263/24, Ostrava 702 00
E-mail: bily@trenium.cz

IČ: 08020124