Komunikace

Soft skill

Co je to SOFT SKILLS training?

V překladu „jemné či měkké dovednosti“ je schopnost jedince v oblasti jeho chování a jednání s lidmi. V současnosti je na zaměstnance kladen velký důraz na neustálé osobní i profesní vzdělávání v oblasti soft i hard skills. Do soft skills řadíme např. komunikační dovednosti, řešení konfliktů, vyjednávání, tvůrčí řešení, týmovou práci apod. V našich kurzech využíváme pro rozvoj těchto dovedností metody koučinku a mentoringu. Jsme praktici a posuneme Vás dále!

Soft skills kurz určen pro:

• manažery, mistry, obchodní zástupce, specialisty a vybrané pracovníky

Cíl:

• uvědomení si vlastního projevu
• rozvoj komunikačních technik a dovedností
• zlepšit verbální a neverbální projev
• zvládnutí techniky efektivní prezentace
• posílení schopnosti vést a řídit diskusi

Navrhované tréninky v rámci akademie:

A Analýza vzdělávacích potřeb – vstupní workshop, pohovor s účastníky akademie
TR1 Komunikace s jednotlivcem a se skupinou
TR2 Komunikace v manažerské praxi
TR3 Prezentační dovednosti
KM Křížový mentorink – praxe

Křížový mentorink® - praxe:

Metoda mentoringu určená k rozvoji komunikačních dovedností jednotlivce. Realizace vzdělávání může probíhat dle zobrazeného návrhu. Po absolvování teoretické části projektu by měl účastník formou Křížového mentorinku aplikovat nové poznatky a nastavené procesy. Vyzkoušet si je za účasti mentora v praxi (který účastníka stínuje) na jednáních, prezentacích před skupinou čí při běžné komunikaci a následně je začít samostatně aplikovat. Je zásadní této fázi věnovat dostatečnou pozornost. V opačném případě hrozí, že účastník nově nastavený model vůbec nepřijme, nebo se v krátké době vrátí k původním stereotypům.

V ideálním případě, kdy si díky křížovému mentoringu ověří funkčnost a vyšší efektivitu nového procesu u tohoto již zůstává a aplikuje jej dále.

 

Kontakty

trenium s.r.o.

Ing. Jan Bílý – jednatel
Adresa: Sokolská třída 1263/24, Ostrava 702 00
E-mail: bily@trenium.cz

IČ: 08020124