Ekonomické minimum

HaRD SKILL

Co je to HARD SKILLS training?

V překladu „tvrdé dovednosti“ jsou odborné znalosti zaměstnance, které získává vzděláváním a praktickým tréninkem. Hard skills jsou na rozdíl od soft skills dovedností velmi dobře měřitelné a užitečné zejména u odborných profesí – díky vyšší kvalifikaci získává zaměstnanec vyšší post či kvalitnější zaměstnání. Do této oblasti řadíme třeba jazykové dovednosti, práci s počítačem či jinými technologiemi, znalost práva, ekonomie, účetnictví apod.

Hard skills kurz určen pro:

• manažery a vybrané pracovníky

Cíl:

• rozvoj kompetencí a role manažera
• posílení znalosti mikroekonomie
• zefektivnění orientace ve finančním řízení útvaru

Navrhované tréninky v rámci akademie:

A

Analýza vzdělávacích potřeb

 • vstupní pohovor s účastníky tréninku
TR1

Účetní výkazy

 • rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow, výroční zpráva, zpráva o vztazích
 • rozbor a orientace ve výkazech
 • zadání tématu projektu (nutné k absolvování závěrečné certifikace)
TR2

Controlling

 • EBITDA, marže, krycí příspěvek
 • rozpočet a plánování
 • parametry ovlivňující HV podniku
 • rozhodování – vyhodnocování ekonomických dopadů
TR3

Způsoby financování podniku

 • oběžný majetek, pracovní kapitál, kalkulační vzorec,řízení zásob a pohledávek
TR4

Finanční hospodaření podniku

 • investiční rozhodování, krátkodobé x dlouhodobé financování
 • odpisy jako zdroj interního financování, podnikový zisk
TR5

Certifikace

 • prezentace vypracovaného projektu
 • předání certifikátu o absolvování akademie
VVyhodnocení pro vedení

Křížový mentorink® - praxe:

Na jednotlivých ekonomických seminářích účastníci zpracovávají dílčí úkoly, které simulují možné ekonomické situace v podniku. K tomu využíváme veřejně dostupná data hospodaření společností či firem. Takto je zajištěna maximální praktičnost každého jednotlivého semináře z oblasti hard skills. Dílčí úkoly jsou na závěr propojeny v seminární práci, kterou účastníci prezentují v rámci certifikace o absolvování akademie. Certifikace se skládá z praktické a teoretické části.

 

Kontakty

trenium s.r.o.

Ing. Jan Bílý – jednatel
Adresa: Sokolská třída 1263/24, Ostrava 702 00
E-mail: bily@trenium.cz

IČ: 08020124