Akademie pro obchodníky

SOFT SKILL

Co je to SOFT SKILLS training?

V překladu „jemné či měkké dovednosti“ je schopnost jedince v oblasti jeho chování a jednání s lidmi. V současnosti je na zaměstnance kladen velký důraz na neustálé osobní i profesní vzdělávání v oblasti soft i hard skills. Do soft skills řadíme např. komunikační dovednosti, řešení konfliktů, vyjednávání, tvůrčí řešení, týmovou práci apod. V našich kurzech využíváme pro rozvoj těchto dovedností metody koučinku a mentoringu. Jsme praktici a posuneme Vás dále!

Soft skills kurz určen pro:

• obchodní zástupce a vybrané pracovníky

Cíl:

• získání potřebných znalostí a dovedností obchodních zástupců
• posílení motivace obchodních zástupců
• zvýšení efektivity obchodu v kmeni klientů
• posílení komunikačních dovedností

Navrhované tréninky v rámci akademie pro obchodní zástupce:

AAnalýza vzdělávacích potřeb – vstupní
workshop, pohovor s účastníky akademie
TR1Práce s kmenem klientů
TR2Akvizice klientů
TR3Prezentační dovednosti
TR4Vedení prodejního rozhovoru
TR5Zvládání krizových situací/zdolávání námitek
TR6Seberozvoj
KMKřížový mentorink – praxe

Křížový mentorink® - praxe:

Metoda mentoringu určená  k rozvoji obchodního zástupce. Realizace vzdělávání může probíhat dle zobrazeného návrhu. Po absolvování teoretické části projektu by měl obchodní zástupce formou Křížového mentorinku aplikovat nové poznatky a nastavené procesy. Vyzkoušet si je za účasti mentora v praxi (který účastníka stínuje) na obchodních schůzkách, jednáních, prezentacích a následně je začít samostatně aplikovat. Je zásadní této fázi věnovat dostatečnou pozornost. V opačném případě hrozí, že účastník nově nastavený model vůbec nepřijme, nebo se v krátké době vrátí k původním stereotypům.

V ideálním případě, kdy si díky křížovému mentoringu ověří funkčnost a vyšší efektivitu nového procesu u tohoto již zůstává a aplikuje jej dále.

Kontakty

trenium s.r.o.

Ing. Jan Bílý – jednatel
Adresa: Sokolská třída 1263/24, Ostrava 702 00
E-mail: bily@trenium.cz

IČ: 08020124